Ontmoeting

Je kunt bij ons binnenlopen voor een kop koffie of thee, deelnemen aan een lunch of een leuke activiteit.

Als je graag anderen wilt ontmoeten, houd dan onze agenda in de gaten. We hebben een vaste inloop, filmavonden en leuke activiteiten! 

Nijmegen is een plek rijker waar je zomaar kunt binnenlopen voor een kop koffie of thee, een goed gesprek en ontmoeting met gelijkgestemden. Zelfregiecentrum organiseert een inloopvoorziening aan de St. Jorisstraat 72, aan de rand van het stadscentrum. Je kunt hier maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ’s ochtends binnenlopen en rekenen op een warm welkom.

De inloop is bedoeld voor mensen die om allerlei redenen minder tot hun recht komen dan zij zouden willen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je ziek bent geworden of een handicap hebt, een tijd in behandeling bent geweest, veel tegenslagen hebt gehad of steeds tegen dezelfde negatieve situaties aanloopt. Het kan ook zijn dat je veel denkt maar moeite hebt met doen. Of  je hebt het gevoel er alleen voor te staan. Of je hebt moeite met voor jezelf opkomen of allerlei andere redenen.

Lotgenoten
De inloop van het Zelfregiecentrum is een veilige plek waar je elkaar als lotgenoten kunt ontmoeten. Er is koffie en thee en je kunt deelnemen aan de gezamenlijke lunch. Er zijn begeleiders aanwezig, die zelf ook ervaringsdeskundig zijn. Daardoor kunnen zij zich goed inleven in de situatie van de deelnemers.  

Kleine doelen
Aan vaste deelnemers wordt gevraagd of ze doelen hebben, hoe klein ook. Omdat de ervaring leert dat je er gelukkiger van wordt om doelen voor jezelf te stellen. Zo wordt er een beroep gedaan op je kwaliteiten, het maken van eigen keuzes en meedoen aan de samenleving.

-A A +A